Warsztaty dla edukacji

Poznaj i zrozum problemy współczesnej młodzieży.

Spotkania
z młodzieżą

Edukuję młodzież z zakresu zaburzeń nastojów, depresji i ryzyka samobójstw wśród rówieśników – z nastawieniem na ich właściwe zauważanie i wdrażanie możliwych działań prewencyjnych.

Warsztaty z gronem pedagogicznym

Warsztaty rozwijające kompetencje pedagogiczne kadry nauczycielskiej, które umożliwią skuteczniejsze przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym oraz szybsze reagowanie w obliczu kryzysu.

Rozmowy
z rodzicami uczniów

Ważne, by zauważyć problem możliwe jak najwcześniej. Prowadzę spotkania z rodzicami na których omawiam współczesne problemy młodzieży oraz zapoznaję ich z formami wsparcia i pomocy.

Więcej o warsztatach

Dopasowany format i wiedza do skutecznej profilaktyki i pomocy w zachowaniach depresyjnych i suicydalnych.

Sposób myślenia i postrzegania współczesnej młodzieży może być dla wielu z nas wyzwaniem. Podczas spotkań spróbuję przybliżyć przyczyny i skutki zaburzeń emocjonalnych młodzieży oraz zaproponuje działania zapobiegające rozwijaniu się zaburzeń nastrojów.

MODUŁY WARSZTATÓW :

 • Obserwacja – analiza i wykrywanie zaburzeń oraz ich zwiastunów. Zmiany behawioralne, osobowościowe i fizyczne.
 • Rozmowa – umiejętność prowadzenia konwersacji z osobami dotkniętymi problemem zaburzeń. Nauka stawiania dobrych pytań i oferowania konstruktywnej pomocy.
 • Działanie – reagowanie w obliczu sytuacji wykrycia zaburzeń oraz kryzysu. Możliwe formy pomocy osobie dotkniętej problemem. Rozmowa z młodzieżą w sytuacji wystąpienia próby samobójczej w otoczeniu (rodzina, klasa, szkoła).

PRZYCZYNY ZABURZEŃ

Poznaj najczęstsze przyczyny występowania zaburzeń emocjonalnych u młodzieży.

Poniższe aspekty to tylko niewielka część całego zbioru przyczyn powstawania problemów depresyjnych u młodzieży. Skontaktuj się ze mną w celu ustalenia formuły warsztatów.

Zapraszam do zakładki kontaktowej.

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Dowiedz się więcej o warsztatach dla edukacji.

Po prawej stronie umieściłam odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań przed wystosowaniem zapytania ofertowego. Mam nadzieję, że dzięki nim Twoja decyzja o podjęciu współpracy będzie łatwiejsza.

 • Jak wygląda cały proces umawiania i przebiegu warsztatów?

  Jeżeli interesuje Cię przeprowadzenie w Twojej szkole lub szkole Twojego dziecka warsztatów zapobiegania depresji wśród młodzieży, skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie.

  Podczas rozmowy opisz jakim konkretnie problemem miałabym się zająć podczas warsztatów oraz z jaką grupą (w tym — jak liczną) będziemy pracować.

  Po ustaleniu tematyki spotkania dobierzemy dogodny dla Ciebie oraz pozostałych uczestników warsztatu termin spotkania nie kolidujący z normalnymi zajęciami dydaktycznymi.

  Ostatnim etapem procesu jest przeprowadzenie warsztatów o ustalonej tematyce oraz przebiegu. Po warsztatach następuje walidacja mojej pracy przez uczestników spotkania.

 • Czy jest możliwe przeprowadzenia warsztatów on-line?

  Jak najbardziej. Jestem gotowa na tego rodzaju formułę współpracy. Materiały do ćwiczeń zostaną przeze mnie wysłane przed wydarzeniem.

 • Do dzieci w jakim wieku kierowane są warsztaty?

  Warsztaty prowadzone przeze mnie dedykuję dla młodzieży od 15 roku życia.

 • Jaki jest koszt przeprowadzenia warsztatów?

  ie posiadam sztywnego cennika dla usług edukacyjnych. Całkowity koszt przeprowadzenia spotkań warsztatowych jest ustalany indywidualnie, w zależności od wymagań i potrzeb placówki szkolnej.